Groningen bereikbaar


Groningen groeit en bloeit en door de groei moet er een hoop gedaan worden om de groei mogelijk te maken, naast nieuwbouw en andere voorziengen moet je er ook voor zorgen dat de wegen goed zijn en eventueel verbeterd worden. Een groot project is de ombouw van de zuiderlijke ringweg, dit meerjaars project zal de zuiderlijke ringweg compleet veranderen.

Maar door alle werkzaamheden wordt het ookoveral druk, hieronder een overzicht.

https://slimmekaart.groningenbereikbaar.nl/embed/key/uzkzvjt

De Zuiderlijke ringweg zal een nog grotere impact hebben op de drukte, het complete stuk van Groningen Zuid naar de afslag Hoogezand zal er uit liggen. Dit zal deels gebeuren maar het zal pas in 2021 (volgens planning) klaar zijn. Het plan Aanpak Ring Zuid zal ervoor moeten zorgen dat na 2021 het verkeer vlotter doorstroomt, en de bereikbaarheid wordt vergroot.
De ombouw is een samenwerking tussen de gemeente, provincie en het rijk.
Meer info zie hier.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star